A R I E V E N

STANDAARDTARIEF

Het tarief voor individuele therapie of ouderbegeleiding bedraag € 55. Dit bedrag dient contant afgerekend te worden na de sessie. Een sessie duurt 55 minuten.

GROEPSTRAINING

Sociale vaardigheidstraining/weerbaarheidstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar: € 280 inclusief syllabus, drank en eindbespreking. Voor de intake hanteren we ons uurtarief van €55.

Dit bedrag kan indien nodig in termijnen betaald worden.

De inschrijving voor de groepstraining is definitief na het intakegesprek en betaling van een voorschot van €50.

Zomerkamp rond sociale vaardigheden, weerbaarheid en emoties€195.

LEZINGEN

Voor onze lezingen werken we niet met een vast tarief. Afhankelijk van de duur van de lezing, de locatie en de inhoud wordt de prijs bepaald.

OVERIGE TARIEVEN

Bij een gesprek op verplaatsing (school, thuis) rekenen we € 0.30 per kilometer aan.

Op verzoek kunnen wij een verslag opmaken, hiervoor wordt een vast tarief van € 55 aangerekend.

Indien u binnen de begeleiding twee keer een afspraak op de dag zelf annuleert of de afspraak vergeet, zijn wij genoodzaakt om € 30 in rekening te brengen.

De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor psychologische/ pedagogische begeleiding van kinderen en jongeren. U informeert zich best bij uw mutualiteit. Meer info vindt u ook op http://www.klinisch-psycholoog.be/content/terugbetalingen-door-mutualiteit-van-prestaties-door-psychologen-en-psychotherapie