E D E W E R K E R S

Nadja Jansen

NADJA JANSEN (1986)

Nadja heeft drie jaar ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg, zowel residentieel als ambulant. Ze werkte in de kortdurende directieve thuisbegeleiding, waar ze gezinnen begeleidde met kinderen tussen 0 en 18 jaar, meestal in een problematische opvoedingssituatie. Sinds 2012 werkt ze bij Praktijk Mozaiek als kinder- en jongerenpsychologe.
Aan de Universiteit Gent behaalde ze haar Master in de Psychologie, met als afstudeerrichting Klinische Psychologie. Verder heeft ze ook een basis- en vervolgtraining in de methodiek Directieve Thuisbegeleiding gevolgd en volgde ze een Introductiecursus Video-Hometraining bij het Vlaams Steunpunt Video-Hometraining en Video-Interactiebegeleiding. In september 2014 heeft ze een tweedaagse opleiding gevolgd rond het werken met de ‘Children’s Psychodrama-Puppets Kit’ en in oktober 2015 startte ze een 4-jarige postgraduaatopleiding in Integratieve psychotherapie, optie Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie.

Nadja is lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen en de Belgische Federatie voor Psychologen. Ze wordt ook erkend door de psychologencommissie, erkenningsnummer 862111117.