T R A I N I N G E N

GROEPSTRAINING

  • Sociale vaardigheidstraining/weerbaarheidstraining STERk voor kinderen van 9 – 12 jaar

De methode STERk is gebaseerd op de pijlers van de cognitieve gedragstherapie. Thema’s die aan bod komen zijn: communicatie, gevoelens, weerbaarheid, storende en helpende gedachten, ruzies en problemen oplossen, kwaliteiten en omgaan met afwijzing/pesten. Aan de hand van diverse technieken (G-model, gevoelsthermometer, pestkwartet, kinderkwaliteitenspel, rollenspelen, babbelspel, …), wordt het veranderingsproces in gang gezet.

Kinderen die in aanmerking komen voor deze training hebben o.a. moeilijkheden in contact met leeftijdsgenoten, worden gepest of kunnen moeilijk opkomen voor zichzelf, hebben weinig zelfvertrouwen, hebben veel ruzie en vechten regelmatig of overschreeuwen zichzelf.

De training bestaat uit 8 sessies van 1,5 uur en 1 ouderavond.

De kostprijs bedraagt €280, inclusief syllabus, drank, eindgesprek en verslag. Dit bedrag kan in termijnen betaald worden. Voor de intake hanteren wij ons uurtarief van €55. De meeste mutualiteiten voorzien een deel terugbetaling.

 

ZOMERKAMPEN MOZAIEK 6-9 en 9-12 jaar

Tijdens deze kampen komen thema’s rond sociale vaardigheden, weerbaarheid en emoties aan bod. Door een combinatie van kijken, luisteren, oefenen en doen leren de kinderen o.a. hoe ze goed kunnen omgaan met elkaar, hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen en hun emoties kunnen reguleren. Er wordt stilgestaan bij het zelfbeeld van de kinderen en hun probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd. Concrete zaken die o.a. aan bod komen zijn het hanteren van boosheid, het onderscheid maken tussen pesten en plagen en hier op een goede manier op reageren, samenwerken in een spel, ontspanningsoefeningen en conflicten oplossen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, spel, creatieve activiteiten, verhalen…

We werken met een vaste dagstructuur. Er zijn ook voldoende pauzes waarin de kinderen vrij kunnen spelen met elkaar. Dit biedt tevens een mooie kans om spelenderwijs het geleerde al toe te passen. Vooraf worden voor elk kind individuele werkpunten opgesteld (door de ouders), zodat we hen hierin gericht ondersteuning kunnen bieden, natuurlijk hebben we ook oog voor de sterke kanten. Na afronding geven we beknopt schriftelijke feedback. De zomerkampen gaan door van 9u. tot 16u. en de  kostprijs bedraagt €195. De meeste mutualiteiten voorzien een deel terugbetaling.

Vanwege het coronavirus zijn onze zomerkampen voor 2020 helaas geannuleerd.

 

Groepstraining in sociale vaardigheden in de klas

Op vraag van scholen bieden wij een sociale vaardigheidstraining op maat aan. Voor een vrijblijvende offerte kan u contact opnemen via mail of telefoon.