O Z A I E K

WELKOM OP DE WEBSITE VAN PRAKTIJK MOZAIEK!

Praktijk Mozaiek werd in het voorjaar van 2012 opgestart door Marije Stroot, klinisch orthopedagoge en Nadja Jansen, klinisch psychologe. We hebben een enorme passie voor het begeleiden en behandelen van kinderen, jongeren en hun ouders. Dit in combinatie met onze ambitie en gedrevenheid vormde de basis voor het oprichten van praktijk Mozaiek.

Vanuit verschillende hoeken horen we een vraag naar psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren. Veel kinderen en jongeren kampen immers met angsten, zijn teruggetrokken of agressief, hebben problemen met leeftijdsgenoten, … Als het kind op jonge leeftijd vaardigheden aangeleerd krijgt om met moeilijke situaties om te gaan, kan dit problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen.

Ook willen we tegemoet komen aan de vragen van ouders over de ontwikkeling van hun kind. Is het normaal dat mijn kind altijd tegenspreekt? Hoe kan ik mijn kind met autisme helpen zodat het minder angstig reageert op nieuwe situaties? Mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen om hem/haar meer weerbaar te maken? Als je als ouder op deze problemen stuit, wil je dat er zo snel mogelijk iets aan gedaan wordt. De teleurstelling die ouders vaak ervaren als ze te horen krijgen hoe lang de wachtlijsten zijn bij overheidsinstanties, is voor ons een extra motivatie geweest om een praktijk te starten.

GRAAG TOT BINNENKORT!