E R K W I J Z E

 • Aanmelding

  Ouders of jongeren kunnen telefonisch of per e-mail aanmelden. We noteren de eerste gegevens en reden van aanmelding en maken een afspraak voor een intake/kennismakingsgesprek. U kan ook uw naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Contra-indicaties om een traject te starten zijn vechtscheiding met een juridische strijd gaande en acute crisissituaties.

  Intake/kennismaking

  In het eerste gesprek inventariseren we de moeilijkheden om uw hulpvraag te verduidelijken en geven we uitleg over onze werkwijze.

  Inventarisatie/belevingsonderzoek

  Door middel van individuele sessies met het kind, oudergesprekken en eventueel contact met school proberen we zicht te krijgen op de concrete inhoud van het probleem, hoe het ontstaan is en welke factoren het in stand houden. Verder proberen we een beeld te krijgen van de beleving van het kind en de interactiepatronen binnen het gezin.

  Adviesgesprek

  We bespreken met u de bevindingen van het belevingsonderzoek en doen een voorstel voor begeleiding of therapie. Ook proberen we een inschatting te maken van de duur van het traject. Indien blijkt dat ons aanbod niet is afgestemd op uw hulpvraag, is het mogelijk dat we doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde dienst.

  Begeleiding/therapie

  De eigenlijke begeleiding of therapie kan bestaan uit een combinatie van individuele sessies met het kind of de jongere, oudergesprekken en/of gezinsgesprekken. De begeleiding/therapie duurt zolang dit nodig, gewenst en/of mogelijk is. We werken op maat van de cliënt en/of het gezin.

  Evaluatie en afronding

  Regelmatig wordt het proces geëvalueerd en de begeleiding of therapie wordt geleidelijk afgebouwd en stopgezet. Dit steeds in overleg met de cliënt.