L E Z I N G E N

Wij bieden lezingen aan rond diverse psychologische/pedagogische thema’s. Voorbeelden hiervan zijn:

– aanpakken van pestgedrag op het schoolplein

– omgaan met straffen en belonen in een kinderdagverblijf

– voorlichting geven aan een oudervereniging rond kinderen met autisme

– opvoeders in een leefgroep ondersteunen bij problemen rond slapen of eten

– ouders informatie bieden rond emotieregulatie bij kinderen of omgaan met kinderangsten

Indien uw organisatie of vereniging hiervoor interesse heeft, bekijken we samen of en hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden.