O P V O E D I N G S –
O N D E R S T E U N I N G

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Doelgroep: ouders met kinderen tussen 0 en 21 jaar, die problemen ervaren met hun kind en op zoek zijn naar handvaten in de opvoeding en/of de
aanpak van de problemen.

Problemen waarmee ouders bij Mozaiek terecht kunnen zijn:

verzwaarde opvoedingssituatie al dan niet door gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen van uw kind,

omgaan met een diagnose, bijvoorbeeld door psycho-educatie (vergroten van de kennis over bijvoorbeeld autisme en ADHD),

koppigheidsfase en puberteit: driftbuien, niet willen luisteren, het gevoel hebben je puber ‘te verliezen’ door alcohol, drugs of verkeerde vrienden,

moeite hebben met consequent optreden, grenzen stellen, straffen, belonen en complimenten geven,

nood hebben aan een luisterend oor in de vorm van een ondersteunend gesprek.