M A R I J E   S T R O O T

Marije Stroot

MARIJE STROOT (1981)

Marije heeft bijna vier jaar ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg, zowel ambulant als residentieel. Ze was werkzaam in de kortdurende directieve thuisbegeleiding en daarvoor in een Medisch Pedagogisch Instituut. Dit in een leefgroep voor kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen. Daarvoor woonde ze twee jaar in Toronto, Canada en werkte daar met autistische ‘special needs’ kinderen in het basisonderwijs. Sinds 2012 werkt ze bij Praktijk Mozaiek als klinisch orthopedagoge.

Haar eerste ervaring in het werkveld werd opgedaan tijdens een stage in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie van een universitair ziekenhuis.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen volgde ze haar opleiding in de Pedagogische Wetenschappen, met als afstudeerrichting Orthopedagogiek. Naast haar Master heeft ze ook een basis- en vervolgtraining in de
methodiek Directieve Thuisbegeleiding gevolgd, aangevuld met een introductiecursus Video-Hometraining door het Vlaams Steunpunt Video – hometraining en Video- interactiebegeleiding. In 2014 heeft ze een tweedaagse psychodrama-opleiding gevolgd rond het werken met de ‘Puppets Kit’.

Marije is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen en is door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Welzijn erkend als klinisch orthopedagoge met visumnummer 326429.